Dragon1 Architecture Books Library - Visuele Enterprise Architectuur deel 2

Bekijk alles van
ISBN
9789490873073
Tijdelijk niet op voorraad - reserveer een exemplaar
Eerstvolgende uitleverdatum nog niet bekend.
39,95
Productinformatie
Waarom een Dragon1 HBO Studieboek? Dit studieboek gaat over een nieuwe manier van besturen van ondernemingen: visuele enterprise architectuur. De mensen die in de onderneming betrokken zijn bij het opstarten, managen en uitvoeren van bedrijfstransformaties en ICT-innovaties gaan steeds vaker visuele enterprise architectuur als management stuurinstrument gebruiken. Dit boek is bedoeld om gebruikt te worden binnen HBO- en WO-opleidingstrajecten. Hier zitten de toekomstige managers en architecten die vorm moeten geven aan het duurzaam en toekomstvast zijn en blijven van ondernemingen. Wat visuele enterprise architectuur precies is, wordt in dit studieboek uitgelegd. Voor nu is het belangrijk om te weten dat met visuele enterprise architectuur wordt gevisualiseerd hoe een onderneming nu en in de toekomst bedrijfskundig en informatiekundig in elkaar steekt. Met visualisaties zoals schetsen, tekeningen, diagrammen en fotografische beelden zijn bedrijfstransformaties en ICT-innovaties beter te besturen en zijn de risico’s beter te beheersen. Dit omdat de visualisaties complexe vraagstukken, beter dan tekst, beslisbaar maken. In dit studieboek wordt visuele enterprise architectuur uitgelegd aan de hand van Dragon1, de open methode voor visuele enterprise architectuur. Dit heeft als voordeel dat de lezer informatie en theorie zeer gestructureerd krijgt aangeboden en daardoor beter in de praktijk kan toepassen. Dragon1: open methode voor Visuele Enterprise Architectuur Dragon1 is opgebouwd uit vier onderdelen: denkwijze, werkwijze, representatiewijze en ondersteuningswijze. In dit studieboek worden twee onderdelen, de denkwijze en de representatiewijze, in een apart hoofdstuk behandeld. Voordat deze onderdelen uitgebreid aan bod komen, wordt in dit studieboek in het eerste hoofdstuk stil gestaan bij wat de grondslag is voor visuele enterprise architectuur. In het tweede hoofdstuk volgt een overzicht van de open methode Dragon1. Vervolgens komt in het derde hoofdstuk een aantal managementconcepten in relatie tot visuele enterprise architectuur aan de orde. Hierna volgen de twee hoofdstukken die ingaan op de methode. Ten slotte is er een hoofdstuk met een verwijzing naar het Nederlands-Engels begrippenkader van Dragon1. Dragon1 is als methode in hoofdzaak gebaseerd op drie vakgebieden: bouwkundige architectuur, bedrijfskunde en informatiekunde. In feite willen we hier maar één ding mee bereiken: de voordelen die de bouwkundige architectuur heeft, zoals communicatie gerichte visualisaties, voor duurzame en toekomstvaste bouwwerken, bouwsels en oplossingen, hergebruiken voor het ontwerpen en realiseren van innovaties zoals complexe en integrale bedrijfs-/ICT-oplossingen, de bouwwerken binnen ondernemingen. Dragon1 positioneert visuele enterprise architectuur als een conceptuele ontwerpactiviteit op strategisch niveau, wat zit tussen visie- en strategievorming enerzijds en beleidsontwikkeling en verandermanagement anderzijds in. In veranderprogramma’s en innovatieprojecten en bij het uitvoeren van beleid worden architectuur en architectuurontwerpen gebruikt. Visuele enterprise architectuur creëert ruimte en vrijheid om te ondernemen. In dit studieboek zijn de verschillende onderwerpen die aan bod komen op systematische wijze in hoofdstukken samengevat. Bijna alle hoofdstukken beginnen met leerdoelen. Deze leerdoelen zijn haalbaar op verschillende niveaus. Daarom is aan de leerdoelen geen norm gekoppeld. Het boek is geschikt voor een breed scala aan opleidingen en trainingen. De antwoorden, extra vragen en extra lesstof zijn te vinden op www. dragon1.org. Als extra toevoeging; wanneer we in dit studieboek spreken over architect dan bedoelen we hier de architect in de onderneming mee zoals de enterprise architect, bedrijfsarchitect, informatie architect, security architect en technische /ICT-architect. Welke onderwerpen worden in dit boek behandeld? Hoofdstuk 1. Dit hoofdstuk 'Visuele Enterprise Architectuur’: een nieuwe kijk op enterprise architectuur' biedt een alternatieve manier aan om als architect, manager en bestuurder naar architectuur te kijken. Met andere woorden: op een nieuwe manier werken aan enterprise architectuur, bedrijfsarchitectuur, informatie architectuur en technische /ICT-architectuur binnen de onderneming. De vraag om een alternatieve kijk op enterprise architectuur komt vanuit de praktijk waar het huidige gebruik van architectuur binnen ondernemingen nu vaak niet volledig aan de verwachtingen voldoet. In dit hoofdstuk keren we daarom terug naar de oorsprong van architectuur, hoe wij als mensen architectuur waarnemen en wat eigenlijk architectuur is. Hoofdstuk 2. Dit hoofdstuk 'Dragon1 in één oogopslag' geeft een overzicht in de gehele open Dragon1 voor visuele enterprise architectuur. De belangrijkste Dragon1-concepten en deelconcepten met hun modellen en hun definities worden in dit hoofdstuk geïntroduceerd. Dit hoofdstuk is schematisch en op hoofdlijnen en als een samenvatting van de gehele methode te lezen. Er wordt geschetst hoe het management en de architecten met Dragon1 vorm kunnen geven aan het werken onder architectuur voor het kunnen ontwerpen, beheersen, veranderen en innoveren van bedrijfstransformaties en ICT-innovaties binnen een onderneming. Hoofdstuk 3. Dit hoofdstuk 'Visuele Enterprise Architectuur in de praktijk' gaat in op hoe visuele enterprise architectuur binnen ondernemingen is in te zetten als management stuurinstrument om de vele ondernemingsvraagstukken die bestuur, directie en management hebben op te kunnen lossen. We lezen tevens hoe visuele enterprise architectuur kan worden geïntegreerd in een bestaand kwaliteitssyteem, en in een planning & control cyclus binnen een onderneming. Er wordt in dit hoofdstuk ingezoomd op een aantal veelvoorkomende management-concepten, zoals ambitie, strategische intentie, aandachtspunt, strategisch uitgangspunt, doel, doelstelling en activiteit en hoe deze managementconcepten aan elkaar zijn gerelateerd binnen visuele enterprise architectuur. Hoofdstuk 4. Dit hoofdstuk 'Dragon1 Denkwijze' gaat in op het eerste onderdeel van Dragon1. In de denkwijze van Dragon1 ligt de focus op de theoretische grondslagen van de methode: hoe kan de architect met Dragon1 op een andere manier tegen architectuur en ondernemingen aankijken, zodat enterprise architectuur de toegevoegde waarde laat zien die het in zich heeft. Het uitgangspunt hierbij is dat Dragon1 een manier van denken aanreikt wat nodig is om ervoor te zorgen dat de architect zich bezig kan houden met het maken van architecturen, zoals een blauwdruk, met het uiteindelijke doel om de vraagstukken binnen de onderneming op te kunnen lossen. En dat de architect in opdracht van de opdrachtgever een architectuurontwerp kan maken voor een bouwwerk in de onderneming, zodat met hoge kwaliteit en conform de prestatie-eisen het bouwwerk wordt gerealiseerd onder architectuur. Hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk 'Dragon1 Representatiewijze' gaat in op het derde onderdeel van de methode Dragon1. In de representatiewijze ligt de focus op het visualiseren van architectuur. Vanuit modellen en verschillende gezichtspunten werkt de architect diverse perspectieven van een bouwwerk uit om de mogelijke impact weer te geven van de gestelde eisen door de opdrachtgever, belanghebbenden en gebruikers. De architect heeft hiervoor verschillende soorten architectuurvisualisaties tot zijn beschikking. Waaronder de architectuurvisualisatieposter met een standaard viewlayout en ontwerpregels voor het maken van een architectuurvisualisatie. Hoofdstuk 6. Dit hoofdstuk 'Dragon1 Begrippenkader' geeft een overzicht en definities van de belangrijkste architectuurbegrippen die in dit boek worden gebruikt, van de ruim 2000 begrippen uit de methode Dragon1. Omdat het begrippenkader steeds uitbreid en verbeterd wordt is het niet volledig opgenomen in dit boek. U vindt de volledige begrippenlijst die bij dit boek hoort op www.dragon1.org. Het belang van een gemeenschappelijk begrippenkader zal iedereen onderstrepen, maar dat begrippenkader dient dan wel voldoende oorspronkelijk, consistent en volwassen te zijn en niet beperkend te werken. Dit zijn randvoorwaarden die in Dragon1 worden gesteld aan het begrippenkader. Voor de laatste informatie over de inhoud van dit boek, en voor de open standaarden en best practices van Dragon1 verwijzen we u graag naar www.dragon1.org.

Nieuwe HBO-onderwijsmethode voor innovatie en besturen in organisaties Innovatie gaat nu echt zijn intrede doen in het HBO-onderwijs. Het nieuwe managementconcept Visuele Enterprise Architectuur, een nieuwe manier om ondernemingen te innoveren en te besturen is nu in een handzame vorm te verkrijgen als HBO studieboek. Zowel de studenten als de toekomstige ondernemers van Nederland kunnen hier op eenvoudige wijze kennis van nemen. De toekomstige managers die onze ondernemingen naar een duurzame en groene toekomst moeten leiden zijn te vinden op de opleidingen bedrijfskunde, informatiekunde, informatica en technische informatica. Deze nieuwe generatie van leiders dienen zoveel mogelijk nieuwe management- concepten aangeboden te krijgen om daaruit een juiste keuze te kunnen maken om in de toekomst van een goede baan verzekerd te zijn. Grip op verbetering en innovatie Wat is er nu eenvoudiger om met verschillende soorten visualisaties duidelijk te maken hoe een bepaald bedrijfsproces eruit moet zien om aan de kernactiviteiten van een onderneming te voldoen, hoe een bepaald ICT-systeem gebouwd moet worden om bepaalde functionaliteiten te leveren of hoe twee bedrijven met elkaar samen gaan werken en hoe hun klantdatabases met elkaar gaan samenwerken. Met andere woorden: hoe innoveer en bestuur je een onderneming op basis van een voorspelbare kwaliteit? De goeroe Mark Paauwe op het gebied van het maken van communicatiegerichte visualisaties, vat zijn boek als volgt samen: "Visualiseer met een schets, tekening of collage eenvoudig de werking van een oplossing. Iedereen, van directeur tot programmeur, weet dan hoe hij of zij kan bijdagen aan het realiseren van de oplossing. Door een kortere omloopsnelheid en geen budgetoverschrijding van het project waarbij alleen gestuurd wordt op de kwaliteit van de oplossing, wordt onmiddellijk waarde toegevoegd aan de onderneming. Innovatie voor het HBO en WO-onderwijs In het HBO studieboek wordt een overzicht gegeven van de grondslag van Visuele Enterprise Architectuur. De hele theorie is beschreven in Dragon1, de open methode voor Visuele Enterprise Architectuur. Van deze methode wordt de denkwijze en de representatiewijze behandeld in het boek. Vooral de representatiewijze is voor Visuele Enterprise Architectuur zeer belangrijk. Naast enterprise architectuur worden ook andere soorten architecturen behandeld, zoals informatie architectuur en technische architectuur als onderdeel van enterprise architectuur. Dit maakt dat in dit boek een complete integrale benadering wordt beschreven voor het werken met architectuur in ondernemingen. Met Dragon1 leert de student dat lastige vraagstukken eenvoudiger zijn op te lossen ter ondersteuning van beeldvormingsprocessen en besluitvormingsprocessen. Alle hoofdstukken zijn voorzien van modellen, voorbeelden, begrippen en deskundige uitleg van deze begrippen, en deze vervullen een belangrijke rol als vraagbaak voor iedereen die betrokken is of wordt bij het werken onder architectuur in ondernemingen. De voorbeelden uit het boek zijn gebaseerd op echte praktijksituaties bij zowel grote als kleine ondernemingen en overheidsinstellingen waar de afgelopen vijf jaar onderdelen uit de Visuele Enterprise Architectuur zijn ingezet. Een aantal van deze organisaties zijn Agis Zorgverzekeringen, ASR Nederland, Connexxion, Crédit Agricole, de gemeenten Roerdalen, Gouda, Sneek en Maastricht, Holland Casino, ING Bank, Meavita, OHRA en UWV.

Samenvatting


Visuele Enterprise Architectuur, HBO studieboek over de open methode Dragon1, is een boek voor studenten informatiekunde en bedrijfskunde. Verder is het boek uitermate geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in het werken onder architectuur of er bijvoorbeeld in projecten mee te maken krijgt. Op gestructureerde wijze behandelt dit boek het nieuwe management stuurinstrument Visuele Enterprise Architectuur aan de hand van de open methode Dragon1.Dit HBO studieboek zet uiteen wat de toegevoegde waarde is van Visuele Enterprise Architectuur. Dragon1 heeft als het ware de kracht van communicatiegerichte visualisaties herontdekt en overgenomen uit de bouwkundige architectuur. Volgens Dragon1 is Visuele Enterprise Architectuur de wijze waarop enterprise architecten met veel toegevoegde waarde ondersteuning bieden aan bedrijfstransformaties en ICT-innovaties. De juiste architectuurvisualisaties zorgen ervoor dat opdrachtgevers, programma-managers en specialisten in korte tijd op basis van het maken van architectuurontwerpen en een gemeenschappelijk beeld, duurzame en toekomstvaste oplossingen kunnen realiseren in ondernemingen.In dit HBO studieboek wordt een overzicht gegeven van de opbouw van de open methode Dragon1 en vervolgens de toepassing in de praktijk. Daarna worden de denkwijze en de representatiewijze besproken. Vooral de representatiewijze is voor Visuele Enterprise Architectuur zeer belangrijk.Naast enterprise architectuur worden ook andere soorten architecturen behandeld, zoals informatie architectuur en ICT-architectuur als onderdeel van enterprise architectuur. Dit maakt dat in dit studieboek een complete integrale benadering wordt beschreven voor het werken onder architectuur in ondernemingen. Met Dragon1 leert de student dat lastige vraagstukken eenvoudiger zijn op te lossen met architectuurvisualisaties ter ondersteuning van beeldvormingsprocessen en besluitvormingsprocessen. Alle hoofdstukken in dit studieboek zijn voorzien van modellen, voorbeelden, begrippen en deskundige uitleg van deze begrippen. Dit HBO studieboek vervult een belangrijke rol als vraagbaak en inspiratiebron voor iedereen die betrokken is of wordt bij het werken onder architectuur in ondernemingen. Kijk voor meer informatie en gratis downloads op http://store.dragon1.com

Inhoudsopgave


Inhoudsopgave 1 VISUELE ENTERPRISE ARCHITECTUUR 13 11 LEERDOELEN 14 12 INLEIDING 15 12.1 Een betere afstemming verhoogt de capaciteit 15 12.2 De noodzaak voor een nieuwe kijk ook bij overheidsinstellingen 17 13 WAT IS ARCHITECTUUR? 19 13.1 Het waarnemen van architectuur 19 13.2 Alles heeft een architectuur 20 14 BOUWKUNDIGE ARCHITECTUUR ALS GRONDSLAG 23 14.1 De huidige architectuurpraktijk van de bouwkundige architect 24 14.2 Het bouwkundig perspectief: de systeemgerichte benadering 26 15 CONCEPTUALISEREN EN VISUALISEREN 32 15.1 Ontwerpen vanuit een concept 32 15.2 Principes gebruiken om de kwaliteit van het ontwerp te verhogen 36 15.3 Stijlelementen bepalen de architectuur 39 15.4 Het maken van een statement door de bouwkundige architect 40 15.5 Tegenstrijdige eisen verenigen op conceptueel niveau 41 16 EEN NIEUW BEGRIPPENKADER 47 16.1 Het raamwerk van visuele enterprise architectuur 47 16.2 Een nieuwe kijk op de onderneming 49 17 VRAGEN 60 2 DRAGON1 IN ÉÉN OOGOPSLAG 61 21 LEERDOELEN 62 22 INLEIDING 63 22.1 Wat is een methode? 63 23 HET WERKEN ONDER ARCHITECTUUR 66 23.1 Het Dragon1 Fundament 68 23.2 Ontwerpen 70 23.3 Beheersen 73 23.4 Veranderen en Innoveren 76 24 DE METHODE 77 24.1 Dragon1 Denkwijze 80 24.2 Dragon1 Werkwijze 82 24.3 Dragon1 Representatiewijze 87 2.4.4 Dragon1 Ondersteuningswijze 89 2.4.5 Visuele Enterprise Architectuur 90 2.4.6 Dragon1 Wiki 95 2.4.7 Architectuurtaal en Symbolenset 95 25 OPEN STANDAARDEN 97 2.5.1 Dragon1 Open Methode/Een Toekomstvaste aanpak? 97 2.5.2 Andere aanpakken, theorieën en technieken 99 26 VRAGEN 102 3 VISUELE ENTERPRISE ARCHITECTUUR IN DE PRAKTIJK 103 3.1 LEERDOELEN 104 3.2 INLEIDING 105 3.3 VISUELE ENTERPRISE ARCHITECTUUR ALS STUURINSTRUMENT 106 3.3.1 De business case van visuele enterprise architectuur 107 3.3.2 Uitdagingen 109 3.3.3 Aandachtspunten 110 3.3.4 Strategische uitgangspunten 111 3.3.5 Principiële uitspraken 116 3.4 KWALITEIT & KWALITEITSASPECTEN 119 3.4.1 Het doel van kwaliteitsaspecten in visuele enterprise architectuur 119 3.4.2 Kwaliteitsmodellen 121 3.4.3 Planning & control in de onderneming 123 3.5 VRAGEN 124 4 DRAGON1 DENKWIJZE 125 4.1 LEERDOELEN 126 4.2 INLEIDING 127 4.2.1 Het raamwerk van de denkwijze 128 4.3 CONCEPTEN 130 4.3.1 Overview van soorten concepten 137 4.3.2 Fundamentele concepten 138 4.3.3 Technologische concepten 139 4.3.4 Leverancier/productgerelateerde concepten 139 4.3.5 Totaalconcept 140 4.4 PRINCIPES 145 4.4.1 Overview van soorten principes 145 4.4.2 Conceptprincipe 148 4.4.3 Ontwerpprincipe 149 4.4.4 Architectuurprincipe 150 4.4.5 Realiteitsprincipe 151 4.4.6 Waarnemen van principes 153 4.4.7 Handhavingmechanisme 158 4.4.8 Fenomenen 159 4.4.9 Rationalen 160 4.4.10 Regels 160 4.5 ONDERNEMINGEN ALS BOUWWERKEN 163 4.5.1 Integrale benadering van een onderneming als bouwwerk 163 4.5.2 Bouwwerk 166 4.5.3 Elementen, componenten, objecten en producten 168 4.5.4 Domeinen 176 4.5.5 Vier perspectieven op een onderneming 176 4.5.6 Integrale Bedrijfs-/ICT-oplossing als architectonisch bouwwerk 177 4.6 ARCHITECTUURONTWERP 178 4.6.1 Ketenarchitectuurontwerp 180 4.6.2 Enterprise architectuurontwerp 181 4.6.3 Bedrijfsarchitectuurontwerp 184 4.6.4 Informatie architectuurontwerp 185 4.6.5 Technisch architectuurontwerp 187 4.6.6 Solution architectuurontwerp 189 4.7 VRAGEN 200 5DRAGON1 REPRESENTATIEWIJZE 201 5.1 LEERDOELEN 202 5.2 INLEIDING 203 5.2.1 Het raamwerk van de representatiewijze 203 5.3 ARCHITECTUURVISUALISATIES 205 5.3.1 De rol van architectuurvisualisaties 206 5.3.2 Visualisaties versus architectuurvisualisaties 207 5.3.3 Soorten architectuurvisualisaties 209 5.3.4 Aspecten van architectuurvisualisaties 212 5.3.5 Schetsen 214 5.3.6 Tekeningen 216 5.3.7 Diagrammen 220 5.3.8 Fotografische beelden 230 5.3.9 Situaties, ruimten en locaties 234 54 VRAGEN 240 6DRAGON1 BEGRIPPENKADER 241 6.1 INLEIDING 241 LITERATUURVERWIJZING 248 COLOFON 250

ISBN:
9789490873073
Lees minder Lees meer
Meer informatie
ISBN9789490873073
AuteurMark Paauwe
PublisherDragon1 Netherlands BV
TaalNederlands
Publicatiejaar2011
UitvoeringPaperback
Aantal bladzijdes250
Schrijf uw eigen review
Recensie achterlatenDragon1 Architecture Books Library - Visuele Enterprise Architectuur deel 2
Uw waardering

Boeken top 10

Op zoek naar de meest populaire boeken van dit moment? Bekijk dan de boeken top 10.

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen