Speciaal blauw

Op voorraad
ISBN
9789035247413
47,57
Productinformatie
Speciaal blauw De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zowel de (weten schap - pelijke) kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan in praktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiewetenschap betreffen in het algemeen studies met een meer theoretisch, verkennend of beschouwend karakter. Het politiewerk is in de afgelopen decennia steeds gevarieerder geworden. Deze variëteit wordt veroorzaakt door een veelheid aan (maatschappelijke, politieke en technologische) ontwikkelingen in de omgeving van de politie en ontwikkelingen in de politieorganisatie zelf. De consequentie hiervan is dat de organisatie van het politiewerk een steeds pregnanter vraagstuk wordt; hoe kan het politiewerk 'goed' worden georganiseerd? In het kader van de vorming van de Nationale Politie zijn recent richtinggevende keuzes ten aanzien van de organisatie van het politiewerk gemaakt. De komende jaren moeten deze keuzes worden geconcretiseerd en geïmplementeerd. Het is daarbij goed om in ogenschouw te nemen dat de effectiviteit van het politiewerk afhankelijk is van een veelheid aan factoren, die veel verder gaan dan uitsluitend organisatorische overwegingen. Maar wat zijn in deze de factoren die ertoe doen? Aan de hand van het vraagstuk van specialisatie en despecialisatie - een klassiek organisatiedilemma binnen de politie - hebben wij in de voorliggende studie getracht dergelijke factoren te achterhalen. Op basis van een historische schets van vijf relevante politiethema's is onderzocht hoe (de)specialisatie zich binnen deze thema's heeft ontwikkeld, welke verschijningsvormen specialisatie daarbij kent, welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen, welke patronen zich hierbij aftekenen en wat de betekenis van deze patronen is voor de toekomst. De thema's die voor het onderzoek zijn geselecteerd, zijn: verkeer, forensisch (forensische opsporing), milieu (milieucriminaliteit), financieel (financieel-economische criminaliteit) en digitaal (cybercriminaliteit). Aan ieder thema is een specifiek (en zelfstandig leesbaar) hoofdstuk gewijd. Het onderzoek wordt afgesloten met een overkoepelende analyse, waarin wordt ingegaan op de patronen die zijn te onderkennen ten aanzien van het vraagstuk van (de)specialisatie. Hierin worden tevens de verschillen tussen de ambities op papier en de empirische praktijk inzake (de)specialisatie beschouwd.
ISBN:
9789035247413
Lees meer Lees minder
Meer informatie
AuteurA.C. `Bos, R.J. Moree, W. Landman
SeriesPolitie & wetenschap
PublisherSdu Uitgevers
TaalNederlands
Soort boekPaperback
Publicatiejaar2014
Schrijf uw eigen review
Recensie achterlatenSpeciaal blauw
Uw waardering
Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen