Sociaal Memo 2018 - Ebook - 9789013149425

ISBN
9789013149425
Productinformatie
In dit handige naslagwerk vindt u alle relevante bepalingen over arbeid en inkomen uit het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel, op overzichtelijke wijze samengevat. Geen andere uitgave combineert deze mate van compleetheid en diepgang. Bijgewerkt naar de actuele stand van zaken per 1 juli 2018. Wanneer u zich beroepsmatig bezighoudt met zaken als werk, verlof, werkloosheid, participatie, re-integratie en inkomen, dan komt u veelvuldig in aanraking met wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland. Dit is een beweeglijk rechtsgebied, dat almaar wordt aangepast aan ontwikkelingen uit de maatschappij. Sociaal Memo Arbeid <(>&<)> Inkomen 2018 maakt het u hierin gemakkelijk. Het beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen binnen de thema#s arbeid en inkomen. Grondig en compleet. Zo blijft u bij met de laatste stand van zaken omtrent: Arbeid (Wet arbeid <(>&<)> zorg, minimumloon, premieheffing, banenafspraak, quotumheffing) Tegemoetkomingen loondomein (loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel, minimumjeugdloonvoordeel) Toeslagen (AWIR, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag) Sociale verzekeringen (Anw, AKW, WW, BUB, Toeslagenwet) Sociale voorzieningen (Participatiewet, IOAW, IOAZ, IOW, gemeentelijke schuldhulpverlening) Inkomensbesluit en dagloonbesluit Taken UWV en SVB Bestaande uitgaven spitsen zich veelal toe op een specifieke set wetten, of beperken zich juist alleen tot de hoofdlijnen. Dit memo bevat per wet een compleet overzicht van de stand van zaken. De inhoud is volledig herzien en weerspiegelt de actuele stand van zaken per 1 juli 2018. Zo bent u als professional weer helemaal bij. De dynamiek van de wet- en regelgeving omtrent de Nederlandse sociale zekerheid blijkt wel uit het grote aantal wijzigingen in deze nieuwe editie, waaronder: uitbreiding bevallingsverlof bij meerlingzwangerschap aanpassing informatieplicht als gegevens al beschikbaar zijn compensatie zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten bevallen in tijdvak 7-5-2005 tot 4-6-2008 minimumloon ook van toepassing bij overeenkomst van opdracht minimumloon bij overwerk, meerwerk en stukloon activering quotumheffing banenafspraak in de overheidssector verlenging registratie arbeidsbeperkten in doelgroepregister banenafspraak aangekondigde wijzigingen in de quotumheffing over 2018 beperking partnerbegrip voor voormalig pleegkind voor de toeslagen aanpassing toetsingsinkomen voor de toeslagen bij einde partnerschap aanpassing inkeerregeling voor de toeslagen voor buitenlands vermogen harmonisatie peuterspeelzaalwerk met kinderopvang continue screening kinderopvang en invoering personenregister tijdelijke regeling tegemoetkoming dagloonbesluit werknemersverzekeringen vrijstelling sollicitatieplicht binnen 1 jaar voor ingang AOW onderzoek door UWV bij beschut werk registratie werkzoekenden bij UWV aanpassingen door inwerkingtreding van de AVG alle actuele cijfers over uitkeringsbedragen, daglonen, premies, kortingen, etc. per 1 januari en 1 juli 2018
ISBN:
9789013149425
Lees minder Lees meer
Meer informatie
ISBN9789013149425
PublisherWolters Kluwer Nederland B.V.
TaalNederlands
Product Form
Publicatiejaar2018
Schrijf uw eigen review
Recensie achterlatenSociaal Memo 2018
Uw waardering
Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen