IgG fc receptors

Bekijk alles van
ISBN
9789462950368
Productinformatie
Over het proefschrif (Korte omschrijvingt:Dit proefschrift beschrijft enerzijds de biologische rol van IgG Fc receptoren in fagocytose, een essentieel immunologisch proces waarin met behulp van antistoffen (IgG) binnendringende bacteriën door witte bloedcellen worden opgenomen en vernietigd, en anderzijds hoe Staphylococcus aureus, een potentieel zeer ziekmakende bacterie, deze lijn van afweer kan omzeilen, wat bijdraagt aan zijn overleving in de gastheer.Uitgebreidere omschrijving: Over het proefschrift (uitgebreide omschrijving:De studies in het eerste deel van haar proefschrift gaan in op de rol van IgG Fc receptoren in fagocytose, een essentieel proces in de afweer tegen bacteriële infecties. In dit proces nemen afweercellen, genaamd fagocyten, bacteriën (en andere deeltjes) op vanuit hun omgeving en maken deze in de cel, door vertering, onschadelijk. Voor effectieve fagocytose is herkenning van de bacterie door de fagocyt een allereerste voorwaarde. Dit gebeurt met behulp van immuunglobulinen ((Ig) antistoffen), Y-vormige eiwitten, die heel specifiek kunnen binden aan vreemde moleculen (antigenen) op het oppervlak van de bacterie. Eenmaal gebonden kunnen deze immuunglobulinen met behulp van hun zogenaamde 'Fc staart', een heel scala aan immuunprocessen, waaronder fagocytose, initiëren. IgG is het meest prominent aanwezige immuunglobuline in het bloed en kan binden aan diverse cellulaire IgG Fc receptoren. We kennen vier IgG subklassen (IgG1-4), die onderling minimaal van elkaar. Op het moment dat de IgG Fc receptoren op het celoppervlak van de fagocyt (FcR) worden geactiveerd, door herkenning van de met IgG-geopsoniseerde bacterie, wordt de fagocyt aangezet tot de eerste opname van de ziekteverwekker (endocytose) in een door een membraan omsloten intracellulair compartiment (fagosoom). Deze fagosomen versmelten vervolgens met korrels die verteringsenzymen bevatten (lysosomen), waardoor de bacterie binnen in de cel wordt verteerd en gedood. Er zijn drie groepen Fc receptoren voor IgG bekend: De hierboven beschreven (zeer grote familie van) leukocyt FcR, die aanwezig zijn op het buitenoppervlak van cellen; de zogenaamde neonatale FcR (FcRn), die alleen ín de cellen aanwezig is, onder meer in blaasjes en buisvormige structuren; en TRIM21 (tripartaat motief 21) die in het cytosol (celvloeistof) verblijft en buiten het bestek van haar proefschrift valt. FcRn, de receptor die wel een centrale rol in haar proefschrift inneemt, is een heel andere (qua functie en opbouw) IgG FcR dan de leukocyt FcR en was tot voor kort niet aangetoond in fagocyten. FcRn was met name bekend vanwege haar voorkomen en functie in endotheelcellen, epitheelcellen en cellen van de placenta, waarin zij functioneert in intracellulair IgG transport. In endotheelcellen verlengt FcRn zo de levensduur van IgG, door het na opname weg te vangen uit de route van afbraak (in de lysomen) en terug naar het celoppervlak te transporteren voor vrijlaten in de bloedbaan (IgG recycling). In epitheelcellen (bijvoorbeeld van de darm) of syncytiotrofoblastcellen (van de placenta) is FcRn betrokken bij de 'oversteek' van IgG óver de cel heen (transcytose), waardoor zij bijvoorbeeld zorgt voor het transport van IgG van moeder naar foetus en voor de opname van IgG, vanuit de borstvoeding in de darm, in het lichaam van de neonaat. In haar proefschrift tonen zij voor het eerst aan dat FcRn ook aanwezig is in neutrofielen (de meest prominente fagocyten), en dat deze receptor in deze cellen onmisbaar is voor optimale fagocytose van met IgG-geopsoniseerde bacteriën. Zij beschrijft tevens een drietal hypothesen om het onderliggende werkingsmechanisme te verklaren. Met behulp van deze nieuwe bevindingen verklaren zij in twee andere hoofdstukken de tot dan toe niet begrepen verschillen tussen twee IgG subklassen, IgG1 en IgG3, in relatie tot de kwalitatieve immuunrespons en half waarde tijd, en tonen zij aan dat de lichte keten (een onderdeel van de korte arm van het Y-molekuul), in tegenstelling tot wat gedacht werd, wel degelijk effect heeft op IgG FcR gemedieerde fagocytose, beiden op basis van hun verschillen in binding aan zowel FcR als FcRn.In het tweede deel van haar proefschrift gaat zij in op de manieren waarop Staphylococcus aureus (S. aureus) zich kan ontrekken aan de IgG-( en FcR) gemedieerde afweer. S. aureus is een onschadelijke bacterie, die bij een groot deel van de mensen tot de vaste bewoners van de neus behoort. Maar is tegelijkertijd de belangrijkste oorzaak van een breed scala aan infecties, variërend van mild oppervlakkige huid infecties tot en met meer ernstige en levensbedreigende diepliggende infecties, met inbegrip van longontsteking, botontsteking, gewrichtsontsteking, hartontsteking en hersenvliesontsteking, vaak gepaard met bloedvergiftiging en met zogenaamde strooihaard infecties op afstand. Ondanks antimicrobiële behandeling, zijn de sterftecijfers hoog, en kunnen oplopen tot 50%. Bovendien kan na een langdurige klachtenloze periode, van maanden tot zelfs jaren na de antimicrobiële behandeling en initiële ogenschijnlijke genezing de infectie weer tevoorschijn komen. Het hoog pathogene karakter van S. aureus wordt verklaard door de vele mechanismen gericht op het ontsnappen aan de afweer van de gastheer, via het produceren van vele zowel uitgescheiden, als bacteriegebonden moleculen, die de afweer kunnen moduleren en misleiden. In haar proefschrift beschrijft zij de ontdekking van twee stafylokokken eiwitten, genaamd 'FLIPR' en 'FLIPr-like', die FcR kunnen binden en deze zeer krachtig kunnen antagoneren, waardoor effector functies, zoals fagocytose, volledig te remmen zijn. Deze eiwitten dragen bij aan een uitgebreider scala aan strategieën van S. aureus om de IgG-( en FcR) gemedieerde afweer te omzeilen, die zij in haar proefschrift in een gedetailleerd en opiniërend (provocatief)overzichtsartikel beschrijft.Over de auteur:De schrijfster van dit proefschrift werd op 13 januari 1976 geboren te Velp (Rheden). In 1994 haalde zij haar Atheneum-ß diploma aan Het Rhedens Lyceum te Rozendaal. Aansluitend begon zij de studie Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht, haalde haar propedeuse in 1995 en haar doctoraal in 2000. Tijdens deze periode heeft zij twee jaar besteed aan onderzoek binnen de vakgroep Immunologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) (begeleiders: dr. G. Vidarsson en prof. dr. J.G.J. van de Winkel), waarin zij recombinante antistoffen genereerde en functioneel analyseerde. Van 2001 tot 2003 heeft ze coassistentschappen gelopen en na haar artsdiploma in mei 2003 te hebben gehaald, heeft ze vanaf 1 mei 2003 opnieuw een jaar onderzoek verricht binnen de bovengenoemde vakgroep. Dit maal bestudeerde zij de rol van de neonatale Fc receptor op neutrofiele granulocyten. Na afloop van dit jaar ving zij op 1 mei 2004 haar opleiding tot arts-microbioloog aan binnen het UMCU (opleiders: prof. dr J. Verhoef, dr. A.J.L. Weersink) en het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein (opleider: dr. B.M. de Jongh). Tijdens haar opleidingsperiode verrichte zij onderzoek binnen de afdeling Medische Microbiologie (Eijkman-Winkler Instituut) (begeleiders: dr. K.P.M. van Kessel en prof. dr. J.A.G. van Strijp) naar Staphylococcus aureus en de mogelijkheden van deze bacterie om IgG Fc receptor-gemedieerde afweer te ontwijken. Dit onderzoek en het onderzoek verricht binnen de vakgroep Immunologie hebben geleid tot dit proefschrift. Op 5 april 2012 werd zij ingeschreven in het specialistenregister en sinds september 2012 is ze werkzaam als arts-microbioloog binnen Gelre ziekenhuizen (locaties Apeldoorn en Zutphen).

ISBN:
9789462950368
Lees minder Lees meer
Meer informatie
ISBN9789462950368
AuteurAnnette Marina Stemerding
PublisherProefschriftmaken B.V.
TaalEngels
Publicatiejaar2014
UitvoeringPaperback
Aantal bladzijdes168
Schrijf uw eigen review
Recensie achterlatenIgG fc receptors
Uw waardering

Boeken top 10

Op zoek naar de meest populaire boeken van dit moment? Bekijk dan de boeken top 10.

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen