Fiscaal-wetenschappelijke reeks - Het begrip 'belang' in de Nederlandse belastingwetgeving. deel 22

Bekijk alles van
ISBN
9789012393898
Productinformatie

Samenvatting


Het begrip 'belang' wordt in de Nederlandse belastingwetgeving onder meer gebruiktom een relatie tussen twee rechtssubjecten tot uitdrukking te brengen. Indien eenrelatie tussen twee subjecten als een belang wordt aangemerkt kan de aanwezigheid vanhet belang, afhankelijk van de omvang van het belang, bepaalde fi scale consequentiesmet zich brengen. De fi scale wetgever verbindt derhalve consequenties aan de aanwezigheidvan een belang met een bepaalde omvang en normeert daarmee het gedrag vanindividuele belastingplichtigen ten aanzien van de wijze waarop deze relaties metandere subjecten aangaan.Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre het begrip belang in de Nederlandsebelastingwetgeving een geschikte norm is om in het concrete geval een relatie tussenrechtssubjecten tot uitdrukking te brengen, gelet op de functies van de wettelijkebepalingen waarin het begrip belang voorkomt. Hiertoe is getoetst of het begrip belangvoldoet aan de criteria rechtszekerheid, uitvoerbaarheid, doeltreffendheid en proportionaliteit.Daarnaast is de wijze waarop relaties tussen rechtssubjecten in Europese fi scaleregelgeving tot uitdrukking zijn gebracht vergeleken met het gebruik van het begripbelang in het Nederlandse belastingrecht. Het onderzoek heeft plaatsgevonden aan dehand van een drietal verschijningsvormen waarin het begrip belang zich manifesteertin de Nederlandse belastingwetgeving, te weten in het aanmerkelijk belangbegrip, hetverbondenheidsbegrip en het zelfstandige begrip belang. Het onderzoek is afgeslotenmet aanbevelingen om de kwaliteit van het begrip belang te verbeteren.aad rozendal (1978) studeerde fi scale economie aan de Tilburg University. In 2006behaalde hij de postdoctorale studie Europese Fiscale Studies (EFS) aan de ErasmusUniversiteit Rotterdam. Hij was ruim tien jaar werkzaam bij PwC en hij is thans HoofdBureau Vaktechniek bij RSM Niehe Lancée Kooij. Tevens is hij als docent verbondenaan de leerstoelgroep belastingrecht van de Universiteit van Amsterdam en werkzaambij het Amsterdam Center for Tax Law (ACTL). Daarnaast vervult hij diverse andere functieszoals docent bij de postdoctorale beroepsopleiding van de Nederlandse Orde vanBelastingadviseurs, redacteur van Fiscale Berichten voor het Notariaat en annotator voordiverse fi scale tijdschriften. Voorts is hij bewerker van de Nederlandse Documentatievoor Fiscaal Recht (NDFR), onderdelen Belastingen van rechtsverkeer en Vennootschapsbelasting.

ISBN:
9789012393898
Lees minder Lees meer
Meer informatie
ISBN9789012393898
AuteurA. Rozendal
PublisherSdu Uitgevers
TaalNederlands
Publicatiejaar2014
UitvoeringPaperback
Aantal bladzijdes384
Schrijf uw eigen review
Recensie achterlatenFiscaal-wetenschappelijke reeks - Het begrip 'belang' in de Nederlandse belastingwetgeving. deel 22
Uw waardering

Boeken top 10

Op zoek naar de meest populaire boeken van dit moment? Bekijk dan de boeken top 10.

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen