editie 2015

Bekijk alles van
ISBN
9789012396189
77,18

editie 2015, Heereluurt Heeres - Paperback - 9789012396189

Bekijk alles van
ISBN
9789012396189
Productinformatie

Samenvatting


Levensmiddelenproducenten zijn verantwoordelijk voorhet op de markt brengen van veilige levensmiddelenen producten. Is dat niet het geval dan is de producentverplicht actie te ondernemen.Is een levensmiddel gebrekkig of onveilig, dan moet deconsument worden gewaarschuwd of het levensmiddelworden teruggeroepen ('recall'). Gebeurt dit niet tijdigdan loopt de producent het risico aansprakelijk te zijnvoor opgetreden schade. Het is dus in het belang vande producent om veilige levensmiddelen op de markt tebrengen. Ook heeft de producent een verantwoordelijkheidvoor de door hem gebruikte verpakkingen betreffendehet terugdringen van de milieueffecten.De verantwoordelijkheid begint al bij het ontwikkelenvan levensmiddelen en producten en blijft bestaantijdens én na de productiefase: eenmaal op de marktgebracht is de producent verplicht het gebruik van hetproduct te blijven volgen. Over al deze fasen bevat ditboek uitgebreide informatie.Soms gaat het echter, ondanks alle zorgvuldigheid,toch mis. Onveilige levensmiddelen hebben geleid totschade. Wat zijn de consequenties?Dit boek zet ze op een rij.Productverantwoordelijkheid in de levensmiddelenketenricht zich in de eerste plaats op levensmiddelenproducenten.Maar ook juristen, advocaten, docenten, consumenten,studenten en geïnteresseerden in productverantwoordelijkheid,-veiligheid en -aansprakelijkheidzullen er veel nuttige informatie in aantreffen.

ISBN:
9789012396189
Lees minder Lees meer
Meer informatie
AuteurHeereluurt Heeres
PublisherSdu Uitgevers
TaalNederlands
Product FormPaperback / Softback
Publicatiejaar2015
Aantal bladzijdes238
Schrijf uw eigen review
Recensie achterlateneditie 2015
Uw waardering
Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen