Politiewetenschap - De mythe ontrafeld?

Bekijk alles van
ISBN
9789035245600
Productinformatie
De mythe ontrafeld?De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandigonderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zowel de (weten schap -pelijke) kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan inpraktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiewetenschap betreffen in het algemeen studies met eenmeer theoretisch, verkennend of beschouwend karakter.In deze studie staat politieleiderschap centraal, een thema dat zich van oudsher in een grote belangstellingmag verheugen. Politieleiderschap wordt gezien als sleutel naar meer richting en zingeving in politieorganisatieen -werk. De School voor Politieleiderschap houdt zich structureel bezig met leiderschapsontwikkeling enhet belang daarvan wordt in vrijwel ieder visiedocument van de politie onderstreept.In dat licht bezien is het opmerkelijk hoe weinig empirisch bekend is over dit thema. Het schaarse beschikbareempirisch onderzoek is vooral gebaseerd op meningen en oordelen, en niet op geobserveerd gedrag vanpolitieleiders. (Politie)leiderschap behoudt mede daardoor zijn sterk mythische gehalte. Om de mythe tochwat te ontsluiten, zijn de auteurs in de bestaande literatuur op zoek gegaan naar kenmerken van 'goed'leiderschap en de factoren die dat bepalen. Met als nevenvraag in hoeverre het politievak bijzondere eisenstelt aan leiderschap, wat politieleiderschap tot een kunst of kunde sui generis zou maken.Wat goed (politie)leiderschap kenmerkt wordt overzichtelijk samengebracht en geordend in een beschrijvend'model', opgebouwd uit vier hoofdcomponenten: de opdracht waarvoor een leider zich gesteld ziet, de omgevingwaarmee rekening gehouden moet worden, de organisatie waar leiding aan gegeven moet worden en deindividuele persoonskenmerken van de leider zelf.Aan het slot volgt een reflectie op het ontwikkelde model, waarbij de auteurs suggesties doen voor het gebruikervan in praktijk en onderwijs en ook een aanzet geven voor een onderzoeksagenda op dit thema.

ISBN:
9789035245600
Lees minder Lees meer
Meer informatie
ISBN9789035245600
AuteurW. Landman
PublisherSdu Uitgevers
TaalNederlands
Publicatiejaar2011
UitvoeringPaperback
Schrijf uw eigen review
Recensie achterlatenPolitiewetenschap - De mythe ontrafeld?
Uw waardering

Boeken top 10

Op zoek naar de meest populaire boeken van dit moment? Bekijk dan de boeken top 10.

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen