De jonge Piter Jelles

Op voorraad
ISBN
9789056154240
15,00
Productinformatie
Piter Jelles Troelstra wie liberaal fan hûs út. Yn dit boek wurdt oanjûn hoe't er him losmakke fan it liberalisme fan syn tiid. Hoe't syn fyzje op it Frysk feroare doe't er him op de arbeiderssaak rjochte. Hy naam ôfskie fan de 'Fryske sin' sa't de liberalen dy omearmjen. Foar him wie de striid foar it Frysk in politike oangelegenheid. En de striid fan de sosjaal-demokrasy in striid om realisaasje fan demokrasy en foar kwaliteit fan de arbeid. Yn syn polityk testament (1924) omskriuwt er dat sa: De eigenlijke strijd [...] is de strijd over de vraag: zal de Staat het grootkapitaal beheersen, of zal het grootkapitaal de Staat beheersen? Bertus Mulder (It Hearrenfean, 1949) stdudearre arbeidssosjology, wie dosint sosjale skiednis en promovearre yn 1991 oan de Ryksuniversiteit Groningen by Lolle Nauta op it proefskrift Andries Sternheim, een Nederlandse vakbondsman in de Frankfurter Schule.
ISBN:
9789056154240
Lees meer Lees minder
Meer informatie
AuthorBertus Mulder
PublisherBornmeer, Uitgeverij
LanguageFries
Binding MethodHardcover
Year of Publication2017
Schrijf uw eigen review
Recensie achterlatenDe jonge Piter Jelles
Uw waardering
Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen