• Home
  • / Werken bij


Een Carrière bij AKO
AKO biedt iedereen die geïnteresseerd is in een baan in de detailhandel een prettige en inspirerende werkomgeving. Je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen. Van oproepkracht tot filiaalmanager, het is mogelijk bij AKO. Medewerkers die over de juiste vaardigheden en attitude beschikken en de potentie hebben om door te groeien begeleiden wij graag in dit traject.

Arbeidsvoorwaardenpakket
Net zoals AKO haar klanten zo goed mogelijk van dienst wil zijn, zo probeert zij ook de medewerkers zo enthousiast, plezierig en gestimuleerd mogelijk te laten werken. AKO maakt onderdeel uit van het Audax concern. Audax heeft een eigen ondernemings CAO waaronder ook AKO valt. Het behoren tot een goed renderend concern als Audax staat er voor garant dat AKO haar medewerkers naast de primaire arbeidsvoorwaarden een aantal extra's kan bieden. Een korte opsomming:

Financiële regelingen


Salaris
Wij betalen je salaris per periode van vier weken, zodat je per jaar dertien keer salaris ontvangt. Uiteraard doen wij ons best om het salaris van de laatste periode vóór de feestdagen aan je over te maken. In periode vijf wordt jaarlijks het vakantiegeld betaald.

Vergoedingen, toeslagen, regelingen, uitkeringen
Wij kennen een aantal functiegebonden toeslagen en vergoedingen zoals onder andere een tegemoetkoming in de reiskosten en diverse onregelmatigheidstoeslagen.

Bonusregeling en incentives
Wij kennen diverse incentive programma’s voor de winkels waar, op basis van prestaties van een team, tal van teamactiviteiten te verdienen zijn. Wanneer je bij ons een leidinggevende functie hebt, kom je bovendien in aanmerking voor een bonusregeling, die op kan lopen tot € 2.600,- bruto op jaarbasis.

Opleidingen
Wij bieden medewerkers de mogelijkheid om een training omgaan met agressie te volgen. Leidinggevenden krijgen een BHV cursus en een bijverkoop cursus aangeboden. Ook bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de studiekostenregeling die AKO kent.

Verlof en vrije tijd

Verlof en ATV
Wij bieden op jaarbasis bij een fulltime dienstverband 24 verlofdagen. Tevens bestaan er voor bepaalde functies extra functiedagen. Daarnaast hebben wij een ATV-regeling waardoor men uitkomt op een werkweek van 38 uur. Tevens kun je jaarlijks extra vakantie uren bijkopen.

Wettelijke verlofregelingen
Audax heeft in haar CAO een bijzondere invulling aan het zorg- en calamiteitenverlof gegeven; medewerkers kunnen (deels) doorbetaald verlof nemen als de (thuis)situatie dit vraagt.

Verzekeringen en pensioen
Audax heeft een aantal verzekeringen gesloten ten behoeve van haar medewerkers. Zo heeft Audax onder andere een collectief zorgverzekeringscontract met CZ afgesloten waar ook de AKO medewerkers van kunnen profiteren. Ook bestaat voor de medewerkers van AKO de mogelijkheid om via Audax onder gunstige voorwaarden een auto verzekering of andere privé- verzekeringen af te sluiten.

Pensioen
Alle medewerkers van AKO worden opgenomen in de pensioenregeling van AKO welke conform het bedrijfspensioenfonds voor de detailhandel wordt uitgevoerd door Interpolis.

Personal benefits
Er wordt onder andere de mogelijkheid geboden om met korting bepaalde goederen te kopen. Zo krijg je op boeken en tijdschriften standaard een korting van 20%. Alle medewerkers ontvangen wekelijks een aantal tijdschriften die mee naar huis genomen mogen worden. Denk hierbij aan Weekend, Mijn Geheim en Vriendin. 

Overige regelingen

Bedrijfskleding
Wij willen graag dat onze medewerkers in de winkels herkenbaar zijn voor de klanten. In dit kader ontvang je van ons bovenkleding waarbij je kunt kiezen uit onder andere; een blouse, T-shirt, vest of bodywarmer. Deze kleding dient op een zwarte broek en zwarte schoenen gedragen te worden. 

Werknemersparticipatie
Door middel van het aankopen van certificaten kunnen medewerkers via de Audax werknemersparticipatie meeprofiteren van de resultaten van het bedrijf.

Studiefonds
Het studiefonds van Stichting Jacques de Leeuw heeft tot doel financiële ondersteuning in de studiekosten te geven aan kinderen en/of pleegkinderen van medewerkers die bij Audax werken en die een (beroeps) opleiding volgen. Deze bijdrage wordt aan de student zelf gegeven.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De CAO, de bedrijfsregelingen en/of de arbeidsovereenkomst regelt uw rechten en plichten. Daarin staat vermeld wat er op uw situatie van toepassing is.


Geen artikel  € 0,00