Vaders Voor Lezen
Ouders hebben de grootste invloed op het leesgedrag van hun kinderen. Uit onderzoek blijkt dat vaders en moeders hun eigen, unieke manier van voorlezen hebben. Daarom is het van belang dat beiden aandacht besteden aan de leesopvoeding. Het voorbeeld van een lezende vader heeft met name veel invloed op hun zoons. Zo kunnen vaders bijdragen aan het voorkomen van een leesachterstand bij jongen.

Uit de internationale onderzoeken PISA en PIRLS komt stelselmatig een enorme kloof naar voren tussen de seksen op het gebied van lezen. Jongens kampen op alle terreinen met een achterstand. Ze zijn minder vaardig in lezen, doen het minder regelmatig en beleven er minder plezier aan (Leesmonitor, 2014a; 2014b; 2014c).

Fact & stats
- Op 10-jarige leeftijd hebben meisjes een 1,4 keer grotere kans om leesvaardig te zijn dan jongens; op 15-jarige leeftijd zelfs 1,6 keer.
- Meisjes geven boeken lezen een 5, jongens een 4 (op een maximum van 7).
- 69% van de mannen beschouwt lezen als ‘typisch vrouwelijk’ (en 97% van de vrouwen)
- 73% van de moeders leest voor, 61% van de vaders
- 37% van de moeders leest vaak een boek in het bijzijn van hun kinderen, 26% van de vaders.
 

Wat is het doel van Vaders Voor Lezen?
Met de campagne Vaders Voor Lezen wil de Leescoalitie (groot)vaders stimuleren meer (voor) te lezen. 
Voorlezen is niet alleen leuk, het is ook heel nuttig. Onderzoek wijst uit dat kinderen die worden voorgelezen beter scoren op school. Daarnaast hebben ze een grotere woordenschat en zijn ze beter in het verwoorden van emoties. Een voorlezende (groot)vader heeft veel effect op het leesgedrag van kinderen.

Ik wil graag meer weten over de Vaders Voor Lezen campagne!
Geen artikel  € 0,00