Onze waarden

Kernwaarde Klantgericht

 • Wij begroeten iedere klant met een glimlach
 • Wij laten de klant altijd voor gaan op andere werkzaamheden
 • Wij richten ons op behoefte van de klant door het stellen van open vragen
  en handelen er naar
 • Wij checken altijd of de vraag van de klant voldoende beantwoord is
 • Wij zeggen de klant altijd gedag

Kernwaarde Professionaliteit

 • Wij maken gebruik van elkaars expertise
 • Wij vragen hulp als we iets niet weten
 • Wij blijven ons ontwikkelen (d.m.v. scholing, beursbezoek en winkelbezoek
  én door op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de markt)
 • Wij zijn deskundig door ons vakmanschap
 • Wij schakelen snel en zorgvuldig
 • Wij spreken elkaar aan op gedrag
 • Wij lossen problemen op

Kernwaarde Innovatief

 • Wij verrassen de klanten en elkaar door buiten de kaders te denken, waar
  mogelijk
 • Wij denken niet alleen op korte maar ook op lange termijn
 • Wij maken innovatief gedrag en innovatieve ideeën zichtbaar binnen de
  organisatie
 • Wij maken tijd vrij om actief op zoek te gaan naar nieuwe ideeën
  (bv. door seminars, winkels bezoeken e.d.)
 • Wij komen met voorstellen voor nieuwe producten, werkwijzen of diensten
 • Wij proberen nieuwe werkwijzen uit

Kernwaarde Betrokkenheid

 • Wij werken samen vanuit een gemeenschappelijk doel
 • Wij werken met plezier
 • Wij hebben oprechte interesse in onze collega's en hun werk
 • Wij delen alles tenzij........
 • Wij nemen verantwoordelijkheid voor ons werk en voor elkaar
 • Wij stellen het AKO belang boven onze eigen werkzaamheden

Kernwaarde Ondernemerschap

 • Wij zien kansen door ons te interesseren in de behoefte van de klant
 • Wij mogen fouten maken omdat we dingen uitproberen
 • Wij onderzoeken alternatieven en voeren continue verbeteringen door
 • Wij hebben oog voor de wereld om ons heen en vertalen dit naar
  mogelijkheden voor AKO
 • Wij zorgen dat kosten en opbrengsten in een goede verhouding staan
  tot elkaar
Geen artikel  € 0,00