Onze voorwaarden

Jouw Privacy

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van AKO.nl. We zorgen dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uiteraard houden we ons aan de wettelijke voorschriften en regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Lees de privacy policy voor alle informatie.

 


Terug naar boven

Onze disclaimer

AKO besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Bovendien kan AKO niet garanderen dat de aangeboden informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Lees de disclaimer voor meer informatie.Terug naar boven

De algemene voorwaarden

AKO.nl is lid van de Thuiswinkelwaarborg. Dat geeft je de zekerheid van een betrouwbare webshop. De Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en traden in werking per 15 december 2011.

Lees de algemene voorwaarden voor alle informatie.


Klachten en geschillen
Mocht u er bij een klacht of geschil niet uitkomen dan kan u deze indienen bij de Geschillencommissie Thuiswinkel.

Terug naar boven

Geen artikel  € 0,00