• Home
  • / Disclaimer

Disclaimer

AKO besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Bovendien kan AKO niet garanderen dat de aangeboden informatie geschikt is voor het doel waarvoor jij de informatie raadpleegt.

Beweringen en meningen, geuit op deze website in bijvoorbeeld artikelen en andere mededelingen op deze website, zijn van de persoon die aan het woord is (bijvoorbeeld geïnterviewde of auteur) en behoeven niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met die van AKO.

De website wordt dagelijks voorzien van nieuwe informatie. Eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. AKO acht het raadzaam dat de gebruiker onafhankelijke andere bronnen raadpleegt en onderzoekt alvorens gebruik van via de website van AKO verkregen informatie.
Geen artikel  € 0,00