Copyright

Bij AKO rusten alle rechten op de inhoud van deze website en de daarop aangeboden diensten. Voor zover deze rechten niet berusten bij derden, die in samenwerking met AKO hiervoor materiaal beschikbaar hebben gesteld.

AKO behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en de website voor.

De gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van AKO en de hierboven bedoelde derden op de inhoud van deze website en de daarop aangeboden diensten.

Het is niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van AKO is het niet toegestaan deze website op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Alle woord- en beeldmerken op deze website berusten bij AKO, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van AKO is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.
Geen artikel  € 0,00