A. Baas

Europees proces- en conflictenrecht - A. Baas

Europees proces- en conflictenrecht

A. Baas, J.A. Winter

Nederlands - eBook (EPUB) | januari 2014

Het internationaal privaatrecht speelt in het moderne rechtsleven een zeer belangrijke rol. Vroeg of laat komt elke jurist er mee in aanraking. Dit Lexplicatiedeel geeft een overzicht van de...Lees meer

Direct te downloaden

Prijs: € 97,50

Geen bezorgkosten

In winkelwagen
Politiele samenwerking binnen de EU - A. Baas

Politiele samenwerking binnen de EU

A. Baas, J.A. Winter

Nederlands - eBook (EPUB) | januari 2014

In de Europese Unie wordt op velerlei gebied samengewerkt. Belangrijk in dit verband is de samenwerking tussen de verschillende politieorganisaties van de lidstaten. Dit Lexplicatiedeel bevat...Lees meer

Direct te downloaden

Prijs: € 85,00

Geen bezorgkosten

In winkelwagen
Verdrag tot oprichting van de EG voor Atoomenergie - A. Baas

Verdrag tot oprichting van de EG voor Atoomenergie

A. Baas, J.A. Winter

Nederlands - eBook (EPUB) | januari 2014

De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, kortweg Euratom, heeft als doel het vreedzaam gebruik van kernenergie te bevorderen en wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de Europese...Lees meer

Direct te downloaden

Prijs: € 116,00

Geen bezorgkosten

In winkelwagen
Verdrag betreffende de EU/Verdrag tot oprichting van de EG - A. Baas

Verdrag betreffende de EU/Verdrag tot oprichting van de EG

A. Baas, J.A. Winter

verdragen van Amsterdam en Nice
Nederlands - eBook (EPUB) | januari 2014

In 1957 kwam met de ondertekening van het Verdrag van Rome de Europese Gemeenschap tot stand. Bij het Verdrag van Maastricht van 1992 werd de Europese Unie opgericht. Belangrijke wijzigingen...Lees meer

Direct te downloaden

Prijs: € 100,50

Geen bezorgkosten

In winkelwagen
Verdrag betr de werking van de Europese Unie Verdragsbepalingen uitvoeringsverordeningen - A. Baas

Verdrag betr de werking van de Europese Unie Verdragsbepalingen uitvoeringsverordeningen

A. Baas, J.A. Winter

Nederlands - eBook (EPUB) | januari 2014

Het mededingingsbeleid van de EuropeseGemeenschap bevatondermeer de controle op overheidssteun aan ondernemingen. Steunmaatregelen van de overheid die kunnen leiden tot concurrentievervalsing op...Lees meer

Direct te downloaden

Prijs: € 85,00

Geen bezorgkosten

In winkelwagen
Verdrag betreffende de Europese Unie Toetredingsverdragen - A. Baas

Verdrag betreffende de Europese Unie Toetredingsverdragen

A. Baas, J.A. Winter

Nederlands - eBook (EPUB) | januari 2014

Dit Lexplicatiedeel is volledig gewijd aan aan de meest recente verdragen tot uitbreiding van de Europese Unie, te weten het Verdrag van Athene (Toetredingsverdrag 2003) en het Verdrag van...Lees meer

Direct te downloaden

Prijs: € 100,50

Geen bezorgkosten

In winkelwagen
Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie Alg Uitvoeringsregelingen - A. Baas

Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie Alg Uitvoeringsregelingen

A. Baas, J.A. Winter

Nederlands - eBook (EPUB) | januari 2014

Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap bevat onder meer de controle op overheidssteun aan ondernemingen. Steunmaatregelen van de overheid die kunnen leiden tot concurrentievervalsing...Lees meer

Direct te downloaden

Prijs: € 100,50

Geen bezorgkosten

In winkelwagen
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Alg uitvoeringsregelingen - A. Baas

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Alg uitvoeringsregelingen

A. Baas, J.A. Winter

Nederlands - eBook (EPUB) | januari 2014

Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap bevat onder meer de controle op overheidssteun aan ondernemingen. Steunmaatregelen van de overheid die kunnen leiden tot concurrentievervalsing...Lees meer

Direct te downloaden

Prijs: € 100,50

Geen bezorgkosten

In winkelwagen
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; Toezicht op overheidssteun - A. Baas

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; Toezicht op overheidssteun

A. Baas, J.A. Winter

overheidssteun/ Algemeen
Nederlands - eBook (EPUB) | januari 2014

Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap bevat onder meer de controle op overheidssteun aan ondernemingen. Steunmaatregelen van de overheid die kunnen leiden tot concurrentievervalsing...Lees meer

Direct te downloaden

Prijs: € 116,00

Geen bezorgkosten

In winkelwagen
Algemene reglementen Europese instellingen - A. Baas

Algemene reglementen Europese instellingen

A. Baas, J.A. Winter

Nederlands - eBook (EPUB) | januari 2014

Hoe beslist het Europees Parlement over wetgevingsvoorstellen? Heeft een burger toegang tot de documenten van de Rekenkamer?Welke beraadslagingen van de Raad zijn openbaar? De antwoorden op deze...Lees meer

Direct te downloaden

Prijs: € 112,00

Geen bezorgkosten

In winkelwagen
Algemene regelingen organen EU - J.A. Winter

Algemene regelingen organen EU

J.A. Winter, A. Baas

aanvullende constitutionele en institutionele teksten
Nederlands - eBook (EPUB) | januari 2014

Dit Lexplicatiedeel bundelt de besluiten van de EU en de EG die van fundamentele betekenis zijn voor voor het functioneren van de Europese instellingen. Hoe in Europa komen de besluiten van de...Lees meer

Direct te downloaden

Prijs: € 96,50

Geen bezorgkosten

In winkelwagen
Verdrag betreffende de Europese Unie/Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap/Verdrag van Amsterdam/Verdrag van Nice II - J.A. Winter

Verdrag betreffende de Europese Unie/Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap/Verdrag van Amsterdam/Verdrag van Nice II

J.A. Winter, A. Baas

Nederlands - eBook (EPUB) | januari 2014

Nadat een Europese Grondwet niet haalbaar was gebleken, kwam op 13 december 2007 het Verdrag van Lissabon tot stand. Het verdrag moet nog in werking treden. Dit Lexplicatiedeel verschaft...Lees meer

Direct te downloaden

Prijs: € 85,00

Geen bezorgkosten

In winkelwagen
Geen artikel  € 0,00
Laden...